Commit b3f17b47 authored by cbsc04's avatar cbsc04
Browse files

diweddaru rhagor o ddata

parent 7e92e9d9
......@@ -549,4 +549,17 @@ ebbb851c-2383-4c36-b1f1-78799103154a,dydd,d_dd,iaithgyntaf,Ysgol Gyfun Gŵyr,d_o
bcb52184-c409-4469-9518-5a16d0935201,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,tryfan,g_o,g_o,g_y_ff,benyw,1976
64d54dfd-5df0-4f20-92ca-42d65b2f749c,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,ysgol y gader,c,g_o,g_y_ff,benyw,1984
7ab6df69-2485-4306-abbb-10975e393729,rhanfwyaf,d_dd,iaithgyntaf,Tre-Gib,d_o,d_o,g_y_ff,benyw,1966
c182766d-8a6b-41be-a993-abe038b5aa8a,trwyramser,d_o,iaithgyntaf,Ysgol Brynrefail,g_o,g_o,y_
\ No newline at end of file
c182766d-8a6b-41be-a993-abe038b5aa8a,trwyramser,d_o,iaithgyntaf,Ysgol Brynrefail,g_o,g_o,y_ff,benyw,1978
ea086991-3751-4577-8b1e-dd9db938639a,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,Ysgol Gyfun Llangefni,g_o,g_o,g_y_ff,benyw,1980
3c3a8dc2-b392-4f32-b448-44e2ade19770,trwyramser,d_dd,iaithgyntaf,Ysgol Ardudwy,g_o,g_o,g_y_ff,gwryw,1961
ce8cc3e8-02c8-48a7-ac79-f3c8a6ffc9f7,trwyramser,d_dd,iaithgyntaf,Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf,d_dd,c,g_y_ff,benyw,1978
e87c001b-622c-41b6-949a-fed09f46a1c7,hanner,d_dd,iaithgyntaf,Ysgol Ardwyn ,d_o,d_o,y_ff,gwryw,1946
e8a2c28f-a163-441a-b98f-63cfd713d9bc,dydd,d_o,dysgwr,Realschule Bad Segeberg (Almaen),a,d_o,g_y,gwryw,1980
8cea1504-f0a2-4ed2-9ab4-291af2aef34b,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,Brynrefail,g_o,g_o,g_y,benyw,1973
33cd5dc3-c346-4108-8e3e-70d0b5d80036,rhanfwyaf,d_dd,iaithgyntaf,Ysgol Gyfun y Strade,d_o,d_o,g_y_ff,benyw,1990
a7a08920-aa1e-435d-af48-e8f8fa4515ff,dim,g_o,dysgwr,Ysgol Aberconwy ,g_o,g_o,y,gwryw,1973
d71e962b-91bc-4083-bb6e-b9e3a6bc9fc6,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,Ysgol Botwnnog,g_o,g_o,g_ff,gwryw,1957
cf281920-aed1-4ace-8b9b-3d41ce51c8ac,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,Ysgol Botwnnog,g_o,g_o,g_ff,gwryw,1957
9b5f2dbe-cb7e-4c8c-a03d-c39f24bd81e6,trwyramser,g_o,iaithgyntaf,Rhydfelen,d_dd,g_o,g_y_ff,gwryw,1959
e3934a03-7d76-49ab-ac35-0372ccf320d5,rhanfwyaf,g_o,iaithgyntaf,DYFFRYN OGWEN ,d_dd,g_o,g_y_ff,benyw,1973
f2179aad-4e50-4fc3-a646-2c58f024ce76,wythnos,d_dd,dysgwr,st Cenydd ,d_dd,d_dd,y,benyw,1982
*/sample1 LLEUAD MELYN AELODAU SIARAD FFORDD YMLAEN CEFNOGAETH HELEN
*/sample2 GWRAIG OREN DIWRNOD GWAITH MEWN EISTEDDFOD DISGOWNT IDDO
*/sample3 OHERWYDD ELLIW AWDURDOD BLYNYDDOEDD GWLAD TYWYSOG LLYW UWCH
*/sample4 RHYBUDDIO ELEN UWCHRADDIO HWNNW BEIC CYMRU RHOI AELOD
*/sample5 RHAI STEROID CEFNOGAETH FELEN CAU GAREJ ANGAU YMHLITH
*/sample6 GWNEUD IAWN UN DWEUD LLAIS WEDI GYDA LLYN
*/sample7 LLIW YNG_NGHYMRU GWNEUD ROWND YCHYDIG WY YN LLAES
*/sample8 HYN NEWYDDION AR ROEDD PAN LLUN MELIN SYCHU
*/sample9 YCHYDIG GLIN WRTH HUW AT NHW BOD BYDD
*/sample10 YN_UN ER_MWYN NEU_DDYSGU HYD_YN_OED TAN OND_FE_AETH ATI
*/sample11 Y_GYMDEITHAS YNO_YN_FUAN MAWR GANRIF AMSER DECHRAU CYFARFOD
*/sample12 PRIF RHAID_BOD RHEINI SADWRN SY'N_COFIO CYNTAF RHAID_CAEL
*/sample13 DROS_Y_FFORDD GWASANAETH BYDDAI'R_RHESTR HYD LLYGAID LLOEGR
*/sample14 CEFN TEULU ENWEDIG OND_MAE Y_TU Y_PRYD DI-HID PETH HEFYD
*/sample15 MORGAN ETO YMA DDEFNYDDIO BACH YN_WIR DIWEDD LLENYDDIAETH
*/sample16 YM_MRYSTE NATUR OCHR MAE_HI NEWID DY_GYMORTH NES GWAHANOL
*/sample17 I_DDOD CYNGOR ATHRAWON BYCHAN NEU DIGWYDD HUD MYND_I_WELD
*/sample18 EI_GILYDD CYFFREDIN HUNAIN LLE CYMDEITHASOL Y_LLE UNWAITH
*/sample19 I_TI NEWYDD YSGRIFENNU Y_GWAITH DARLLEN FYDDAI ADDYSG DAETH
*/sample20 LLYWODRAETH OND HYNNY ESGOB CYRRAEDD A_BOD GWRS CEIR
*/sample21 RHAID_GWELD CHWARAE NAD_OEDD WEDYN FLWYDDYN OND_NID ARDAL
*/sample22 BUASAI HANES DDIWEDDAR WEDI_CAEL O_BOBL MERCHED FFILM CAFODD
*/sample23 AWDUR NA OEDD_MODD DOD YR_HEN GEN_I OLAF DDECHRAU
*/sample24 DYNA DDIGON I_BEIDIO BYNNAG RHAN TRWY AM_Y_LLYFR Y_CYFNOD
*/sample25 ATHRO ANIFEILIAID POB O_FEWN YN_GWNEUD CARTREF ELFENNAU
*/sample26 ER_ENGHRAIFFT BRON YN_FWY AR_GAEL SYLW EDRYCH_ARNO ARALL
*/sample27 CYHOEDDUS UN_PRYD CLYWED OHONOM EI_FOD AROS GWYRDD_GOLAU
*/sample28 YN_EI_GWEN MAI DOD_O_GYMRU PERSONOL ALLAN WRTH_Y_FFENESTR
*/sample29 YSTYR DDA ARBENNIG MAE'N_BWYSIG OEDDWN FARW NIFER_O_WYAU MAER
*/sample30 AMERICA AR_GYFER IAITH BELLACH GENEDLAETHOL ATEB AT_Y_BONT
*/sample31 AR_Y_CEFN AC_ROEDD NESAF I_GYD DOEDD_DIM CYNNWYS AMLWG
*/sample32 AMGYLCHIADAU GWEITHWYR FY_MAM AC_YN_LLOGI PETHAU UNRHYW DRWS
*/sample33 EVANS YN_MYND CORFF NEB EGLWYS CAFWYD SEF AR_EI
*/sample34 DATBLYGU AC_ATI TRADDODIAD YN_BYW OND_HEFYD Y_DYDD WILLIAMS
*/sample35 DOSBARTH YR_UN FOD_YN_FAWR NI YR_YSGOL AIL_GANRIF AM NID
*/sample36 GOFYNNODD GWYBOD LLAWER RHYWBETH O_RYWLE CHWILIO_AM ODDI_AR
*/sample37 CYNLLUN CYCHWYN DIOLCH LLYFR YN_Y_BLAEN DAN I_DDIM CYN
*/sample38 I'R_DDE DDYLETSWYDD HI MAE'N_HWYR DROS MEGIS MILLTIR ADEG
*/sample39 AMBELL YR_OGOF YNA LERPWL YSGOLION PARC DAL PLANT
*/sample40 MAM OEDD_HWN IFANC GELLIR OESOEDD_CANOL CAPEL YSGOL MLYNEDD
*/sample41 O_GWMPAS HON WEITHIAU ERBYN_HYN STORI I_FOD GANDDO YN_CAEL
*/sample42 SIR_BENFRO GWELD GILYDD OND_DOEDD OES UN_O'CH_FFRINDIAU YSTOD
*/sample43 DDIM OND_PAN EDRYCH WRTH_GWRS A_PHAN YSTYRIED WEDI_BOD
*/sample44 RHAWN UNGELLOG CHWITFFORDD DEHEUBARTH ROBERTS THAW HAWYS DDUW
*/sample45 TWYMYN DEIO STEPDIR EINGION DUC GOETS ABERDAUGLEDDAU LLETCHWITH
*/sample46 PAILL GAWSAI GYW ACHUB PAWB COIL MAENGWYN FRIWYDD
*/sample47 HEI OSGOI BLAENHONDDAN GAEAFGWSG DOE DREIER LLANGURIG PITSA
*/sample48 UWCHBEN IACHAWDWRIAETH LLUWCHWYNT NGHYN JOBS CLYWCH ARFBAIS TEWDWR
*/sample49 WYAU LLANDDOWROR DULL BOEN LLWYNHENDY MHOWYS TREFDRAETH CADMIWM
*/sample50 BEUNO TROTSCÏAETH PEIPEN CERRIG_LLWYDION FFAWT TANGNEFEDD FWYELL HOE
*/sample51 BWYTÄWR GWEU NGHAWL RHOSHIRWAUN HYWYN ANHUNEDD PWLLHELI ANGHOFUS
*/sample52 CWMLLAN UTHR RHYWBETH PAENT GULDDAIL MEWN ANGHEUOL RHAI
*/sample53 BWFFE IDDEW DAUFINIOG GORUWCHNATURIOL DYWYLL ENGHREIFFTIOL CHOED HOPCYN
*/sample54 GWIBDAITH PIBGOD UWD GAREJ LLYWYDD HOYW TROWSUS HYLL
*/sample55 TWNGSTEN AIFFT ATHLETAU FFOWC DDWYIEITHOG CARNHEDRYN LLOI BAWB
*/sample56 NANTCLWYD ACHAU CULHWCH EWTHANASIA MAIP WDDF CIWB GWAYWFFON
*/sample57 WYCH JAMAICA CAU PUPUR CROESHOELIO MENYW GWRYWDOD BUWCH
*/sample58 FRITHGRAIG CERNYWIAID GEUFFORDD PONTSENNI CASTELLNEWYDD LOWRI MYW FROWNGOCH
*/sample59 PROSSER LLAETH LLAW CEGDDU STOW TROELL TEITL MOI
*/sample60 WTHIO BEIAU WRTHBLAID HOW NOETHNI DEWCH PROJECT AUR
*/sample61 BLODEUYN MHARIS BOWNSIO DDAETH CNICHT ALPAU THYWYN CHYFF
*/sample62 HUFEN CELLBILEN ŴYDD FOWLER PHWYSAU NANTPERIS BODFFORDD CYWYDD
*/sample63 LECWYDD RWSIAIDD UCHAFSWM FFIWSIA MHEN MÊTS LLEILL LLEOEDD
*/sample64 LLEUCU FELINHELI GWRHYD LLYWN NAWDDSANT RHEIBIWR PWLLMEURIG HEWL
*/sample65 DAUWYNEBOG CELLRANIAD RUFFYDD LLANUWCHLLYN DWYFFURF CEFNGRWM RHOI EFENGYL
*/sample66 DDEUFAEN NHW FFOTOGRAFFAU MHORTIWGAL RHITHDYB ACSIWN IAWN LLOER
*/sample67 PORTHCAWL TWPSYN NANTLLE TABLOID NHYWYN AMHLEIDIOL DDOI DDREWLLYD
*/sample68 JYNGL TÖWR COEDPOETH PENRHIWLLAN BRIWFWYD DOI IEUAF BANJO
*/sample69 FODCA TREFHEDYN BYWGRAFFIAD COFIWCH BAEDD BENTHYG ATSAIN GRIFFITHS
*/sample70 MHIC LLONGAU CHWARAEWR FUWCH THAI PONTSTICILL FEURIG DREWGI
*/sample71 TEITHIWR BAICH FEWN HUWS PNAWN RHYTHM FAWR GRONGAER
*/sample72 ALLGO CLAWDDNEWYDD CYW CHAEAU SUO SAETS COWBOIS GOCHDDU
*/sample73 CANHWYLLAU BOLSIEFIC NGHLWYD LLWYNGWAIR TEIM TAEOG ALLDAFLIAD MUHAMMAD
*/sample74 ATALNWYD EFFAITH EICH GLYWSOCH HWYRHAU CALSIWM DEUGAIN SIOEFERCH
*/sample75 CAERDROEA FYW NGHWM CWMCERWYN RHWNG CAWG GWAWR PWYTH
*/sample76 DUWYNT MOREAU RHYWFAINT DDWFN RHYW POWDWR SIOEAU LOEGR
*/sample77 THEULUOEDD TOES PORTHAETHWY CIBWTS RHAEADR LLIW MINOAIDD NYMFF
*/sample78 MAGDALEN CEWRI FFEUEN CLWYFAU PUW SIPSIWN LLAI FRONHAUL
*/sample79 SOIA DEUAWD PRAWF ROIS TEULU BYW DDAW AMHEUS
*/sample80 BWDHAETH BOTSWANA GEWYN HEDDIW EBBW STORÏWR LLANGEITHO LLEISIAU
*/sample81 CAERHUN LLEW ARLLWYSIAD IEITHOEDD EHANGDIR CEULAN BONTDDU NHRWYN
*/sample82 DDOE SECCO HIRHOEDLOG TYWYLL FYWYD CARNGUWCH BARHAUS HAUL
*/sample83 CAIO PIWS CORHELGI MAESLLYN FOICOTIO GIW JIN DAWCH
*/sample84 PWLLCROCHAN CAMFA RHEW CROESRYW CAIB FFACBYS CLUSTDLWS HIWMOR
*/sample85 GOWT JIWDO NIWCLEWS CORSIOG MEUDWYOL EINIOES BWÂU
*/d042bcafd3cfc02184eeb4e3792a30c4 AC MAE GANDDI DRAWSTORIAD O BOBOL YN GWEITHIO IDDI.
*/1b9680d024802138bef4d7a6c0053d21 AC MAE HYN OLL CYN I BOBOL DDECHRAU CANOLBWYNTIO AR YR ETHOLIAD O DDIFRIF.
*/2ed1e27323ff721fe85525e2c6a5887e A DOEDD Y CANIATÂD HWN DDIM YN CAEL EI ROI YN DDI-GWESTIWN.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment