Uned Technolegau Iaith / Language Technologies Unit

Uned ymchwil hunan-gynhaliol sy’n datblygu technolegau ar gyfer y Gymraeg

A self-funded research unit that develops technologies for the Welsh language

Uned Technolegau Iaith / Language Technologies Unit